Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

01.01.2012 16:36

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.

    Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí. Budoucnost je to, čeho se ego obává. Tímto způsobem dochází k tomu, že ne my ovládáme myšlenky, ale paradoxně ony ovládají nás. Lze řící, že duchovní transformace je přechod k ovládnutí vlastní mysli skrze našeho ducha.

    Transformace je také směřování k žití v přítomném okamžiku. Jedině teď v přítomnosti můžeme reálně svůj život ovlivnit. Minulost totiž nelze změnit – uvědomme si to. Stejně tak budoucnost se odehraje, ale nemá smysl se kvůli ní zahrnovat obavami. Velmi dobře rozebírá paradoxy našeho myšlení Eckhart Tolle (Moc přítomného okamžiku).

    Z jiného pohledu lze proces transformace hodnotit jako posun našeho vědomí od závislosti na egu k obnovení spojení s Bohem. Kdy si ego můžeme představit jako opozici k Bohu. V současnosti ve „vyspělých“ „civilizovaných“ zemích je patrný jasný příklon k materialismu. Materialismus znamená nadvládu ega. Bůh je zapomenut. Vládne materialistické ego. Transformace je tedy proces rozpomínání se na Boha – jeho objevování.

 

Postup transformace - vzestupu

    U každého člověka probíhá proces vzestupu jinou rychlostí. Je známa stupnice vývoje, po které by měl člověk projít, pokud se chce účastnit transformace. Poslední stupeň znamená dokončení Kosmického vzestupu, nebo také nabytí Stavu Krista. Znamená to také obnovení tzv. světelného těla, které napomáhá vzestupu těla fyzického (udržení příslušných vibrací).

 

Fyzický vzestup (1. fáze)

První částí transformace je fyzický vzestup. Proces se skládá z řady duchovních zasvěcení (stupňů), kdy se vzestupující posouvá vždy na vyšší úroveň vibrací. Fyzický vzestup sestává z prvních šesti zasvěcení, kdy je vytvořeno Světelné tělo.

 

Zasvěcení

 1. Ovládnutí fyzického těla – obvykle v raném dětství
 2. Ovládnutí emocionálního těla – kontrola emocionálních extrémů (např. závislosti – alkohol, drogy)
 3. Ovládnutí mentálního těla – mentální podpora duševního cíle na Zemi (do fyzického těla sestupuje část duše)
 4. Sebezapření či ukřižování – opouští se základna strachu (ega), na které je založena existence zasvěcence a začíná se vytářet nový základ existence (často změna zaměstnání, ukončení manželství), do těla sestoupí další část duše
 5. Osvobození od slepoty – zasvěcenec získává nový směr a lépe chápe události ve svém životě, po dokončení má zasvěcenec zcela zformované světelné tělo
 6. Fyzický vzestup – světelné tělo dostává impuls, aby se roztočilo. Zasvěcenec se naučí snášet nižší vibrace ostatních lidí. Zasvěcenec zvyšuje lidem, s nimiž přichází do kontaktu, vibrace. Přitahuje lidi s podobnou úrovní vibrací.

 

Kosmický vzestup (2. fáze)

            Kosmický vzestup je tvořen dalšími šesti zasvěceními, které vedou ke Stavu Krista, nebo také ke ztělesnění vibrací bezpodmínečné lásky. Završení dvanáctého zasvěcení předpokládá převzetí plné zodpovědnosti za vše, co se děje v našem životě. Tedy opuštění zažitého modelu, kdy viníme ostatní z toho, co se nám děje.

Postupně se zapojuje dalších 10 řetězců DNA.

 

Zasvěcení

 1. Překonání planetárního zákona – do těla sestupuje další část duše a umožňuje vytvoření nového systému čaker, jsou také přenášeny informace o dalších desti řetězcích DNA – okruhy pro novou DNA budou zapojeny v dalších zasvěceních (nový čakrový systém bude mít 13 čaker)
 2. Překonání solárního zákona – zapojují se řetězce DNA 2 – 8, opouští se naprogramování založené na strachu. Na konci 8. zasvěcení je rozpuštěná převážná část ega (a negativního ega) a více se zapojuje Duch, který spolutvoří s Bohem boží plán.
 3. Překonání univerzálního zákona – zasvěcenec překonává univerzální zákony víry (vystupuje z nich), zapojuje se 9. řetězec DNA. Sedm univerzálních zákonů:

1)    Zákon oddělení od Boha

2)    Zákon energetické rovnováhy – udržuje zkušenost duality (rozpouštění duality - harmonizace života)

3)    Zákon karmy (pocit, že někomu něco dlužím) – zbavení se pocitu zavázanosti

4)    Zákon setkávání se a rozchodu – pojistka, že duše se mohou setkat jen na omezenou dobu – omezení se ruší

5)    Zákon ženské podřízenosti

6)    Zákon mužské nadřízenosti – 5., 6. – znamená vytvoření větší rovnováhy mezi mužskostí a ženskostí

7)    Zákon dobra a zla, světla a temna – je přijata zasvěcencova temná stránka

 1. Čaroděj – zapojí se 10. řetězec DNA – umožňuje zasvěcenci přeměňovat myšlenkově energii z nižší vibrace (jako bolest) na vyšší (bezpodmínečná láska), čistí se části karmy
 2. Mudrc či prorok - zapojí se 11. řetězec DNA – umožňuje zasvěcenci lépe vidět svoji duchovní cestu, čistí se části karmy
 3. Kosmický nanebevstoupený mistr či dosažení stavu Krista - zapojí se 12. řetězec DNA – zasvěcenec ztělesňuje vibraci bezpodmínečné lásky, čístí se další karma. Postavení spolustvořitele na kosmické úrovni

 

Kosmický vzestup (pokřtění) znamená pro zasvěcence úplné přijetí svých temných stránek. Bezpodmínečná láska nachází střední cestu mezi polaritami a vidí jednotu lásky a nenávisti.

Doporučení pro všechny, kteří si přejí dokončit svoji duchovní transformaci, zní: „Snažte se do dne 21.12.2012 dostat do Stavu Krista – tedy dosáhnout 12. stupně Kosmického vzestupu.“ A tak to je.

                                                    Jsem připraven pomoci všem, kteří mě o to požádají, také na dálku  - Jaroslav Chládek, www.lsvj.cz

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode