Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí – 10 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

10.08.2010 20:54

 

Říkali jsme si, že při použití metody Dr. Murphyho musíme nejprve zahnat každou rušivou myšlenku nebo pochybovačnost. A také o tom, že pochybnosti mohou – vědomě i nevědomě – zanést do podvědomí nemocného člověka i jiní lidé. Například tím, že projeví obavy a strach, že nemoc je nevyléčitelná nebo (když jde o zranění), že postižený zůstane na vozíku. Tím, do mysli nemocného vrátí skepsi a strach a tak vlastně zmaří léčivý účinek podvědomí. Proto jsem slíbil, že si dnes povíme o původu nemocí.

    To, že nemoci mají často duševní původ dnes už nikdo nezpochybňuje. Vlastně i v minulosti se stávalo, že lékař přiložil na ránu obvaz a řekl: „A teď už se o vyléčení postará příroda.“ Ta jeho „příroda“ to bylo naše podvědomí. Co z  toho vyplývá? Jestliže nemoci mají duševní původ a základním principem léčby je víra v uzdravení (tím ale nijak nezpochybňuji medicínské zákroky a metody), musíme se naučit využívat tuto jedinečnou léčivou sílu. Nezapomínejme na to, že všechno, čemu věříme, je jakýmsi semínkem, které v podvědomí klíčí, zapouští kořeny, vykvete a přinese plody. Proto do podvědomí nebudeme nikdy vědomě zasévat plevel (tedy pochybnosti a strach), ale naopak pevnou víru, že se uzdravíme. Podvědomí reaguje na jakýkoli obsah našich myšlenek. Ať už věříme v  něco kladného nebo záporného, v  něco správného nebo nesprávného.

     A ještě něco dodejme. Příbuzní a známí nemusí být u nemoci jen pasivním divákem. Mohou přispět k uzdravení nemocného tím, že se za něj modlí. Tady nemám na mysli jen náboženskou modlitbu, ale zejména modlitbu, kterou dr. Murphy nazývá „vědeckou modlitbou“. Jak už víte, já jsem si její název zkrátil na „sci-modlitbu“ a její příklady uvedu v následujícím odstavci. Je třeba jen připomenout, že když se modlíme za nemocného, musíme to činit s jistotou, že naše představa o jeho uzdravení změní negativní myšlení dotyčné osoby. Tedy nejúčinnější je, když se sám nemocný modlí za své uzdravení a my jej v tom svou sci-modlitbou podporujeme a utvrzujeme jeho víru. Modlit se za upevnění svého zdraví může samozřejmě i zdravý člověk, jak dosvědčují první dvě z Šestice modliteb.

- Ve všem mne řídí nekonečná moudrost mého podvědomí. Těším se výbornému zdraví a v mém těle i duši působí zákon harmonie.

- Nekonečná léčivá síla mého podvědomí proniká celým mým tělem i duší a získává viditelnou podobu v harmonii, zdraví, pokoji a radosti.(Tyto dvě sci-modlitby by měl používat opravdu jen zdravý člověk, protože nemocný nemůže věřit tomu, že se „těší výbornému zdraví“. A jak víme, podstatou účinku sci-modlitby je VÍRA.)  

Další dvě jsou vzorem, jak si vytvořit modlitbu tak říkajíc „na míru“:

- Jsem na cestě k uzdravení. Mé tělo stvořila nekonečná moudrost podvědomí a ta mne dokáže i vyléčit. Tato nekonečná a léčivá síla v mém nitru teď začíná přetvářet každý atom mého organismu, který to potřebuje, abych se zcela vyléčil-a. (Tady můžete nahradit slova „mého organismu“ přesným určením té části těla nebo toho orgánu, který jsou chorobou postiženy. Například: trávicí ústrojí, ňadra, kůže, končetiny apod.)

- Pevně věřím, že moc mého podvědomí, která mi vnukla přání, abych se brzy opět uzdravil-a, je již připravena uskutečnit tuto mou touhu. 

A poslední dvojice pamatuje na ty z nás, kteří chtějí přispět k uzdravení jiného nemocného, našich blízkých:

- Duševní síla je všudypřítomná a obklopuje v dálce také moji matku (otce, přítele Jirku, přítelkyni Věru) Její (jeho) fyzické utrpení je věrným obrazem jeho (jejích) obvyklých představ a myšlenek. Abych změnil-a stav věcí, musím začít vysílat takové představy, jimiž se matka (otec, přítelkyně Eva, bratr Josef nebo někdo jiný) opět zcela vyléčí.

- Moje matka (otec, přítel, přítelkyně Libuše) je vážně nemocný-á, ale já věřím, že se uzdraví. Nekonečná síla, která stvořila její (jeho) tělo se všemi jeho orgány teď prostoupí a vyléčí každý atom její (jeho) bytosti. Tak zavládne v každé buňce jeho (jejího) těla harmonie a ona (on) se opět uzdraví.

     A protože opakování je „matkou moudrosti“, znovu připomínám, že pokud budete mít jen stín pochybností o úspěchu, pak je zbytečná každá modlitba. Příště si povíme, jak můžeme nejlépe své podvědomí cíleně oslovit. 

 

          PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

 Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a terapeutická místnost je na Banskobystrické 37. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode