Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí - 3 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

29.12.2009 18:07

-------------------- pro celý článek klikněte na nadpis -------------------------

 

    V předcházejících článcích jsem vám představil Dr. Josepha Murphyho, který je „význačným představitelem proudu psychologického myšlení, jež vyzvedá úlohu podvědomí v lidské psychice. Podvědomí je podle autora rozhodující silou, která určuje nejen duševní, ale také tělesný a společenský rozvoj člověka.“   Jeho nejdůležitější knihou je „MOC PODVĚDOMÍ“, která u nás vyšla před 16 lety (Knižní klub – Euromedia Group Praha 1993).

     Proto, abyste získali dobrý vztah k jeho metodě, s níž Vás chci v tomto seriálu postupně seznamovat, jsem vám vylíčil, že se dr. Murphy sám vyléčil z rakoviny, ale i své vlastní zkušenosti s vyléčením zhoubné nemoci. Stejně jako dr. Murphy i já jsem zřejmě musel onemocnět. Protože nemoc změnila můj život v tom, že jsem se stal propagátorem metody dr. Murphyho, ale i jeho pokračovatelem. Nejen tím, že jsem napsal desítky článků, ale i knihu JAK VYUŽÍVAT MOC PODVĚDOMÍ, kde se snažím tuto metodu aplikovat do našich podmínek a aktualizovat ji. (Přece jen už uplynulo půl století od jejího zrodu.) A také na toto téma přednáším a vedu svou poradnu. 

    Dnes tedy budeme pokračovat. 

   Metoda dr. Murphyho je založena na tom, že každý člověk má v určitém období svá prioritní přání. Někdo touží po úspěchu, jiný po lásce, další po bohat­ství, avšak jsou i lidé, kteří by dali všechno za své zdraví. A právě uvědoměním si svého přání, jeho formulací a častým opakováním vlastní „modlitby“ můžeme dosáhnout svého cíle. Základem je tedy pozitivní myšlení, přání a víra, že se splní. Nejúčinnější zbraní proti chorobám a stárnutí je – jak už bylo řečeno - náš rozum - naše vědomí a podvědomí. Říká se - lékař ordinuje a příroda léčí – je na tom hodně pravdy, ale není to pravda celá. Neléčí jen příroda, ale naše podvědomí. O tom jsem se sám, na vlastní zkušenosti, přesvědčil.

     Řekněme si nejprve něco duchu, vědomí a podvědomí.

       Duch (řecky „pneuma“), jako filozofický pojem označuje nemateriální princip. Racionalistické směry považují za jeho určující stránku myšlení a rozum, iracionalistické směry naproti tomu vůli, cit, obraznost, intuici. Dr.Murphy říká: „Duch představuje sice jednotu, plní však dvě zásadně odlišné funkce a zahrnuje dvě zcela různé oblasti s naprosto svébytnými a nezaměnitelnými vlastnostmi a silami.“

      Ty dvě oblasti jsou VĚDOMÍ a PODVĚDOMÍ. Toto členění však neznamená, že jsou tyto části na sobě nezávislé, že by byl duch nějak rozštěpen. Naopak. Vědomé a podvědomé procesy jsou pouze dvěmi oblastmi téhož ducha. Diderot například zdůrazňoval, že vnímání, myšlení, paměť a představivost jsou výsledkem spolupráce mozku a smyslových orgánů. Doktor Murphy doplňuje jeho závěry tím, že proces myšlení se odehrává ve vědomí a protože se rozhodujeme na základě myšlení, je také rozhodnutí ve sféře vědomí. Podvědomí ale reaguje na každou myšlenku velice citlivě, což znamená, že životní síla a energie, proudící podvědomím, získávají pevný tvar působením vědomých myšlenek. Podvědomí bývá proto také někdy nazýváno „subjektivním duchem“. Zatímco vědomí je odkázáno na smyslové, tedy zprostředkované vnímání skutečnosti, podvědomí vnímá svět bezprostředně. Vidí „očima ducha“ a proto má i jasnovideckou schopnost.   

       Podvědomí řídí podle vlastních zákonů všechny funkce našeho těla. Ať již je to tlukot srdce nebo krevní oběh, trávení a dýchání. Podvědomí považuje za skutečné všechno, čemu vědomě věříme. Na rozdíl od vědomí předávané skutečnosti a souvislosti ale nijak neposuzuje. Jestliže mu tedy vsugerujeme něco nesprávného, přijme tuto sugesci jako pokyn a dříve či později ji zrealizuje. Tady bych to přirovnal k práci na počítači. Počítač také splní naprosto přesně každý váš pokyn aniž by posuzoval, zda je správný či ne. Pouze když je ten pokyn v rozporu s jeho programem, tak vás na tuto skutečnost upozorní. A zeptá se vás, zda to přesto chcete. Naše podvědomí tak přímočaře nereaguje. Ale jak si dále řekneme, i ono negativní „příkaz“ zaregistruje. O tom ale zase příště.

 

                          PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

   Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a terapeutická místnost je na Banskobystrické 37 b. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode