Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí - 4 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

10.01.2010 20:06

---------------- pro celý článek klikněte na nadpis --------------------

 

    V předchozích článcích jsem vám představil Dr. Josepha Murphyho a také jsem řekl něco o sobě. Než budu podrobněji mluvit o metodě Dr.Murphyho, chtěl bych se poněkud opravit v tom, že jsem ji aktualizovat o nové poznatky. Protože nejde jen o nové poznatky, ale i o dávné metody a kulty, staré několik tisíciletí.

     Tak jsem například nedávno četl o metodě HUNA, která byla objevena u domorodých obyvatel Polynésie, ale pochází zřejmě buď ze Starého Egypta nebo bájné země Mu. HUNA v překladu znamená „TAJEMSTVÍ POZNÁNÍ“ a přiznám se, že jsem byl velice překvapen jak velice souzní s výkladem dr.Murphyho. Je to učení, které nám pomáhá poznat sami sebe a vnímat se jako součást celku. Je to léčivá cesta harmonie lásky a moci, které vedou k vnitřní svobodě. Když budeme HUNU vykládat moderním jazykem, pak podle ní nám vesmír splní každé naše přání, pokud naše srdce je plné lásky. Jenom si musíme uvědomit svou vnitřní sílu a svobodně se rozhodnout.

     Porovnejme to také s vyjádřením Alberta Einsteina: „Každý se rozhoduje sám za sebe, je-li vesmír přátelský či nepřátelský. Když se rozhodneme, že je nepřátelský, používáme své síly, vědění a moc, abychom vyvinuli nástroje…s jejichž pomocí můžeme toto nepřátelství potírat…Když se rozhodneme, že je vesmír přátelský, využíváme své vědění…abychom vyvíjeli…technologie, které učiní vesmír v celé jeho jedinečnosti, lásce, kráse a radosti ještě lepší.“  (My si později ještě povíme o tom, jak s přátelským vesmírem najdeme „společnou řeč“ našeho podvědomí. Ale vraťme se k fenoménu HUNA.  

     HUNA má sedm principů:

1. VOLBA (Svět je takový, jaký si myslíme, že je – Závist, zloba a zášť k nám přitahují negativní emoce, naproti tomu radostné a optimistické myšlenky náš život obohacují.)

2. SVOBODA (Neexistují žádná omezení a hranice – Jsme-li schopni zbavit se pout našich představ a zvyků, máme šanci na uvolnění, budeme mít lepší vztah k okolnímu světu i sami k sobě a budeme i zdravější.)

3. CÍL (Energie proudí tam, kam upíráme svou pozornost – Naše myšlenky a přání jsou tak silné, kolik energie jim věnujeme. To, co do myšlenek vkládáme, vrací se nám znásobené zpátky. Nesmíme myslet na nemoc, ale na zdraví.)

4. OKAMŽIK (Právě tento okamžik je ten pravý – Činy určují naši budoucnost. Cokoli teď podnikneme, vrátí se nám zítra. Změníme-li teď své myšlení, máme šanci změnit svou budoucnost.)

5. SRDCE (Milovat znamená být šťastným – Láska je štěstí, radost a spokojenost. Pokud chceme, aby nás někdo miloval, musíme mu říci, že jsme s ním šťastni. To platí i o nás samých. Nemáme-li se sami rádi, chová se tak k nám i okolí. Najděme štěstí a lásku v sobě.)

6. MOC (Nikdo nad námi nemá moc – V nás se ukrývá síla sebevědomí, moc tvůrčí síly. Zaženeme-li pochybnosti a strach, budeme mít úspěšnější a radostnější život.)

7. PRAVDA (Měřítkem pravdy je její účinnost – Neexistuje jediná pravda, vždy je možná i jiná cesta. Cokoli funguje a má výsledky je správné. Dělejme to nejlepší, co umíme, zůstaňme pružní v myšlení.)

     Podle HUNY jsou tři zásady, jak se člověk může stát šťastným: Využít okamžiku, plně si věřit a optimismus (Oni to nazývají slovy: „Čekat jen to nejlepší“.) Samozřejmě, o tomto TAJEMSTVÍ POZNÁNÍ bychom mohli mluvit obšírněji, ale jako ilustrace to jistě postačí.

      A tím zdůrazněním optimismu – neboli pozitivního myšlení - se příště vrátíme k našemu tématu,

 

 

                          PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

   Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a  terapeutická místnost je na Banskobystrické 37 b. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

 

 

 

 

       

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode