Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí - 6 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

24.01.2010 20:26

-------------- pro celý článek klikněte na nadpis --------------

 

V předcházejícím článku jsme „nakousli“ citlivé téma – o bolesti. Na dnešek jsem vám slíbil radu jak na bolest vyzrát. Musíme si ale připomenout, že  bolest nás většinou  upozorňuje, že v našem organismu není něco v pořádku a že bychom s tím měli něco dělat a přirovnali jsme si to ke kontrolkám na přístrojové desce. Proto také by to „vyzrání nad bolestí“ mělo být jen řešením z nouze. Tehdy, když nás  podle „zákona schválnosti“ bolest přepadne v té nejnevhodnější chvíli.   

     Když už jsem použil přirovnání s  jízdou v automobilu, budu v tom pokračovat. Kontrolky na přístrojové desce mají snahu signalizovat nepříjemnosti obvykle v tmavé noci uprostřed hlubokého lesa, když není v dohledu živáčka. Stejně tak nás bolesti přepadají za noci, na chatě v horách nebo někde na samotě.. A nebo také před maturitou nebo státnicí či před jiným důležitým jednáním. Samozřejmě, že bychom se rádi za pomoci lékaře zabývali příčinami našich bolestí, ale v prvním případě je zdravotní pohotovost vzdálená desítky kilometrů, v druhém případě zase nemáme čas jít na pohotovost, protože komise či examinátor na nás nepočkají. A tak nám nezbývá než bolest odstranit nebo alespoň utlumit do té doby než budeme moci vyhledat skutečnou pomoc.

      Samozřejmě k tomu využijeme opět pozitivního myšlení a metodu Dr. Josepha Murphyho, podle něhož je podvědomí (jak jsme si již řekli) rozhodující silou, která určuje nejen duševní, ale také tělesný a společenský rozvoj člověka. Říkali jsme si také, že bolest může vzniknout nejen jako výraz nemoci, ale i jako projev duševního konfliktu, pocitu bezmoci nebo v důsledku konkrétních duševních postojů, ale také přepracovanosti.

    Ještě poznamenejme, že intenzita bolesti je veskrze subjektivní. Například dva lidé, stejně nemocní, pociťují bolest různě. Můžeme mluvit také o určité škále  bolesti: mírná bolest, nepříjemná, silná, krutá a nesnesitelná. A také o odolnosti vůči bolestem, kterou zvyšuje celý životní styl, ale i to, že člověk občas prožije něco hezkého, že je v něčem šťastný. Proto si važme i malých radostí. Uvědomme si, že pocit štěstí dává člověku nezávislost a vědomí, že to, co děláme, činíme z vlastní vůle, rozhodnutí a přesvědčení. Dále je to přiměřené sebevědomí a sebedůvěra, pocit sounáležitosti s druhými lidmi a také zdatnost a  úspěšnost. Z toho vyplývá, že člověk s pozitivním myšlením má na paměti tři zásady: 1.Nepoddat se bolesti. 2.Vědomí, že bolest se dá zvládnout. 3.Za pomoci pozitivního myšlení s ní zápasit.

     Úmyslně tu používám tento výraz namísto obvyklého „bojovat“. Protože zápas může být i přátelský (například ve sportu) a proto tento pojem není negativní, zatímco „boj“ (ozbrojené střetnutí) předpokládá zničení či usmrcení nepřítele, což je logicky postup negativní. Samozřejmě, jsou i zde výjimky. Například zákon toleruje zabití v nutné sebeobraně. Ale to jsme maličko odbočili. Vraťme se k naší bolesti. Jestliže s ní chceme zápasit, musíme samozřejmě také vědět jak.

    Promiňte mi, že pro jisté poučení sáhnu do dávných časů. Je to jen na dotvrzení faktů, že následující řádky nejsou výmyslem až 20. století, ale jsou platné už celá tisíciletí. Tak například o moci podvědomí se mluví už v bibli. Osvícený evangelista Marek praví: „Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ Dr. Murphy na rozdíl od něj mluví- jak jsme si již řekli - o „vědecké modlitbě“. Ale také říká, že bychom měli „považovat a za skutečnost, že naše přání už bylo vyslyšeno a splněno“. Můžeme říci, že předpokladem úspěchu této metody je důvěra a přesvědčení, že každá myšlenka, každá představa se v duchu již uskutečnila. Pokud našemu podvědomí předáme přesně vykreslenou představu našeho přání, pak tato naše myšlenka má ve sféře podvědomí už reálnou existenci. Příště si povíme o velmi důležitém předpokladu pro splnění našeho přání.

 

  

 

 

                          PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

   Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a  terapeutická místnost je na Banskobystrické 37 b. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676  nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

 

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode