Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí - 7 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

11.04.2010 21:33

    Naposledy jsme sáhli pro jisté poučení až do dávných časů, abychom si dotvrdili, že moc podvědomí není výmyslem až 20. století, ale že naši předkové ji využívali celá tisíciletí. Ale pozor, nesmíme si plést podvědomí a povědomí. Na rozdíl od podvědomí, které podle akademického slovníku jazyka českého je „oblastí ne plně vědomé duševní činnosti“ (a my si postupně budeme vysvětlovat, jak to s ním je ve skutečnosti), je povědomí „jistou povšechnou znalostí něčeho“. Tuto stručnou citaci doplňme trochu obšírnější z knihy „Atlas duše, těla a ducha“ od Paula Houghama (Metafora Praha 2008): „Naše povědomí o světě je nevyhnutelně ovlivněno historickým a kulturním úhlem pohledu.“ To je logické už proto, že i teorie poznání se mění. Vědecký vývoj je sice do určité míry objektivní, ale odpovídá danému stupni poznání v té určité době. Jiný stupeň poznání byl v pravěku , ve středověku a jiný dnes. Můžeme říci, že dnešní středoškolák má v souhrnu více vědomostí než středověký mistr na universitě. V souhrnu, ale nikoliv v erudici nebo tvůrčích schopnostech. Ještě větší rozdíl je mezi lidmi se základním vzděláním tehdy a dnes. Už proto, že většina lidí tenkrát žádné vzdělaní neměla. Vždyť povinnou školní docházku zavedla až císařovna Marie Terezie. Ale na druhé straně nemůžeme zavrhovat všechno z minulosti. Například moudrost našich předků, která se skrývá v různých příslovích a rčeních a dokonce i pověrách. Moudré jsou i mnohé tradice tzv. domorodých národů, jak jsme si již ukázali na příkladu dávné polynézské metody HUNA.

     Ale „obraťme list“, jak podle staré anekdoty řekl Adam Evě. Promiňte mi tento „oslí můstek“, kterým jsem chtěl jen trochu odlehčit naše téma a jímž přecházíme k našemu podvědomí. Zatímco naše vědomí je vždy odkázáno na smyslové, tedy zprostředkované vnímání skutečnosti, podvědomí vnímá svět bezprostředně. Vidí „očima ducha“ a proto má i jasnovideckou schopnost, jak píše dr. Joseph Murphy. Podvědomí také z těchto důvodů bývá někdy nazýváno „subjektivním duchem“. Naše podvědomí řídí podle vlastních zákonů všechny funkce našeho těla. Ať již jde o krevní oběh, tlukot srdce, či dýchání a metabolismus. Podvědomí považuje za skutečné všechno, čemu vědomě věříme. Na rozdíl od vědomí předávané skutečnosti a souvislosti ale nijak neposuzuje. Jestliže mu tedy vsugerujeme (třeba i bezděky, v rozčilení nebo zlosti) něco nesprávného, přijme tuto sugesci jako pokyn a dříve či později ji zrealizuje. Můžeme to přirovnat práci na počítači. Ten také splní naprosto přesně každý náš pokyn, aniž by posuzoval, zda je správný či nikoliv. Pouze když je ten pokyn v rozporu s programem, tak nás na tuto skutečnost upozorní a zeptá se, zda to opravdu chceme. Naše podvědomí ale tak přímočaře nereaguje. Ale, jak si dále řekneme, i ono negativní „příkaz“ zaregistruje. A jeho reakce může být v následcích mnohem silnější. Jestliže myslíme negativně, pesimisticky, tak tyto ničivé představy působí rozkladně i v našem podvědomí. Stejně jako když myslíme pozitivně, optimisticky podvědomí reaguje také kladně. Jestliže pesimista říká, že „život nestojí za nic“, pak mu podvědomí vyhoví a jeho život opravdu nebude stát ani za zlámanou grešli. Naproti tomu optimista (i když nemá právě na růžích ustláno), jenž si říká „Včera jsem neměl zrovna nejlepší den, ale dnes to bude určitě lepší,“ může si být jist, že i to mu podvědomí splní. Příště si povíme, jak můžeme nejlépe své podvědomí cíleně oslovit. 

  

 

 

                          PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

   Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a terapeutická místnost je na Banskobystrické 37 b. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode