Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí - 8 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

10.05.2010 11:25

 

      Minule jsem mluvil o tom, že podvědomí považuje za skutečné všechno, čemu vědomě věříme. Na rozdíl od vědomí ale předávané skutečnosti a souvislosti nijak neposuzuje. Jestliže mu tedy vsugerujeme něco nesprávného (třeba náhodou), přijme tuto sugesci jako pokyn a dříve či později ji zrealizuje. Tady musíme ale říci, že každá „náhoda“ nemusí být vždy skutečnou náhodou. O téhle moudrosti jsem se už přesvědčil mnohokrát, stejně jako o tom, jak je důležité je delfské heslo: „POZNEJ SÁM SEBE A BUDEŠ ZNÁT SVĚTY A BOHY.“ Už proto, že před každým našim snažením bychom měli znát nejen cíl, který chceme dosáhnout, ale také svou výchozí pozici. Ta počáteční pozice nám také pomůže v rozhodování o metodách, jak svého cíle dosáhnout. A to i za pomoci svého ducha, svého podvědomí a vesmírné moudrosti, kterou věřící nazývají Bohem.

    Ono však není důležité, jak tuto MOC nazýváme. Protože to je název, který si pro ni vytvořili lidé. Jenom si připomeňme, kolik vlastně má názvů tato vesmírná moudrost. V antice to byl Zeus (nejvyšší řecký bůh) a celá řada jiných bohů. Rusové uctívali jako nejvyššího boha Peruna, boha hromu a blesku, Indiáni měli Manitoua, muslimové mají Alláha, buddhisté uctívají Siddhárta Gautamu, kterému dali přídomek Buddha (což znamená osvícený). Takto bychom mohli pokračovat, protože každé náboženství nazývá toto „Něco nad námi“ jinak. Já jsem si tedy pro sebe zvolil – stejně jako dr.Murphy – pojem vesmírná moudrost. Nemějte mi to za zlé, stejně jako já nemám nic proti tomu, že tuto MOC nazýváte po svém. Buďme vzájemně tolerantní.

     Proč říkám, že ne každá situace, kterou považujeme za prostou náhodu, se nám přihodí opravdu jen zcela bez jakéhokoliv důvodu. To se týká i toho, jak jsem se stal tolerantním. Ale začnu tím Bohem. Riskuji, že se možná před věřícími znemožním jako „odpadlík“, když   na sebe prozradím, že také já jsem byl katolíkem. Dokonce jsem jako kluk i ministroval a chtěl    se stát knězem. Naštěstí pro mne i pro onu církev se to nestalo. Ale vraťme se k té „náhodě“. Bylo to náhodné, že jsem se jako puberťák zamiloval do naší půvabné katechetky, která nás vyučovala náboženství - katechismu? V něčem možná ano. Náhodné ale už nebylo, že když jsem se brzy dozvěděl o celibátu a navíc jsa „zhrzen“ nenaplněnou láskou, že jsem přestal číst životopisy svatých a Bibli a začal hltat Karla Maye. Jeho ušlechtilý náčelník Apačů Vinetou, Old Shaterhand či Kara ben Nemsi, nahradili mé bývalé idoly. Ne, ještě jsem tenkrát nevystoupil z  církve. Na to jsem ještě nebyl dost zralý. Musela přijít další „náhoda“ v podobě objevu naučné či vědecké literatury. Když jsem četl teorii (astronomickou teorií ) o vzniku vesmíru a „světa“, že to nebylo za sedm dní, ale za stamilióny let, když jsem pro sebe objevil Darwinovu evoluční teorii o vývoji druhů, ale také historickou literaturu o hrůzách církevní inkvizice, teprve pak jsem si řekl, že nemám v církvi co pohledávat.

     Ale myslím, že ani náhodou nebylo to, že jsem předtím četl bibli, kterou, jak jsem se přesvědčil, nezná většina věřících. Myslím, že by se s  touto „knihou knih“ měl seznámit každý vzdělaný člověk, stejně jako se v  dětství seznámil s řadou pohádek, pověstí a bájí, či v  dospělosti třeba s antickou literaturou. Ne proto, aby věřil všemu, co je v těchto pokladech světové kultury napsáno, ale aby si pouze nazákladě svých znalostí mohl utvořit vlastní názor, vlastní víru a také tu toleranci k  jiným názorům. Protože jen tak se ubráníme fanatismu a budeme zdravě myslet.

Duševní zdraví, jak o tom budeme neustále mluvit, je velice často základem imunity a odolnosti vůči nemocem těla. Tolerantní člověk se také tolik nerozčiluje, protože zná starou pravdu pozitivního myšlení: „Co nemohu ovlivnit, tím se netrápím.“ V této souvislosti však musím uvést malou „opravu“. Když mluvím o toleranci. Ani ta totiž nemůže být bezbřehá. Tolerantní nemůžeme být vůči zlu. Tam, kde někdo  škodí jinému člověku nebo celé společnosti, tam by byla tolerance sama zlem. Tolerantní nemůžeme tedy být ani k  fanatismu. Fanatici jakéhokoli ražení -  i kdyby horovali tak říkajíc pro „dobrou věc“ mohou i té původně dobré věci totiž jen uškodit.

     Mohl bych zde připomenout celou řadu historických zkušenosti.A tato řada fanatických případů a excesů by byla velice dlouhá. Můžeme například   sáhnout do „koše“ náboženského (a to východního, západního, severního nebo jižního) a tak připomenout náboženské války, kde se „mydlili“, mydlí a až do nedávna    mydlili (například v Severním Irsku) katolíci s  protestanty. Kde je tady ta „láska k bližnímu svému“, kterou by podle bible měli křesťané vyznávat. Kde je tu tolerance? Ovšemže bychom mohli též připomenout mnoho válek muslimů s „ďaury“, jak nazývají všechny, kdo nevyznává Alláha. Nebo můžeme sáhnout do „nůše“ nacionální. A rovněž ze všech světových stran.

      Co vlastně spojuje všechny fanatiky bez ohledu na jejich víru nebo barvu pleti? To, že jsou zaujati pro nějakou myšlenku, názor nebo víru. Ale oni nejsou jen zaujati. Oni jsou slepě zaujati a žádný jiný názor neuznávají. Tolerance je jim cizí a proto všechny ostatní lidi, kteří nesdílejí jejich slepou víru, nejen nesnášejí, ale doslova nenávidí. O jiných druzích fanatismu zase až příště.  

 

 

                          PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

   Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a terapeutická místnost je na Banskobystrické 37 b. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode