Pozitivním myšlením ovlivňujeme podvědomí a svůj život

Jak využívat moc podvědomí – 9 (PhDr. ZDENĚK CHMEL)

29.06.2010 15:58

     Minule jsme si povídali o fanatismu, dnes budeme pokračovat. Položme si otázku: Co vlastně spojuje všechny fanatiky bez ohledu na jejich víru nebo barvu pleti? To, že jsou zaujati pro nějakou myšlenku, názor nebo víru. Ale oni nejsou jen zaujati. Oni jsou slepě zaujati a žádný jiný názor neuznávají. Tolerance je jim cizí a  proto všechny ostatní lidi, kteří nesdílejí jejich slepou víru,nejen nesnášejí, ale doslova nenávidí.  Začněme v dávných dobách, když vědy o člověku a přírodě byly, obrazně řečeno ještě „v plenkách“. Tehdy se všechno neobvyklé zdálo lidem velice tajemné a záhadné a bylo podnětem pro vznik pověr a předsudků. Člověk si připadal před přírodou, přeplněnou tajemstvím a „zázraky“ bezmocný. Zatmění slunce a měsíce, komety, meteory, ale i tornáda a silné bouřky a všechny jevy, které vzbuzovaly strach, pokládal za předzvěst válek hladu, moru a jiných pohrom. Pramenem pověr byly také nevysvětlitelné jevy biologického charakteru. Byly to například různé epidemie, které ničily obyvatele celých zemí. Pokládali je za trest rozhněvaných bohů nebo úklady ďábla či zlovolné kousky černokněžníků a čarodějnic. Duševní choroby pokládali za „posednutí zlým duchem“ nebo ďáblem. Vzpomeňme i na církevní inkvizici, která byla doslova ukázkovým projevem fanatismu. Mimochodem, poslední hranice inkvizice na níž   shořel „čaroděj“ dohořela ve Španělsku teprve v  roce 1780. Dalšími projevy fanatismu, které jsme již většinou zažili, byly nacistické vyhlazovací tábory a poté i komunistické gulagy a pracovní tábory, které si svou krutostí nijak nezadaly s těmi nacistickými.

     Mnohé z uvedených jevů, zejména v dávné historii, spadají do oblasti podvědomí. Jsou to různé projevy autosugesce a sugesce, jako sny, zjevení a zázraky. Často je zahrnujeme pod pojem parapsychologie (para = vedle, mimo , odlišné). .Sem patří Vnímání psychických zážitků jinéosoby, přenášení myšlenek (telepatie), telekineze(pohyby předmětů pomocí psychického působení na dálku), ale i jiné mimosmyslovévnímání , jasnovidectví, přenos energie na dálku apod. Některé z nich jsou více, jiné méně prozkoumány. Tady ale pozor. Prosím, neztotožňujme je s fanatismem i když o něm dnes mluvíme. Předmětem fanatismu by se ale mohly stát, kdyby zaujetí pro některý projevů a oborů stalo netolerantním slepým zaujetím, jak jsme si řekli výše. Z toho také vyplývá, že vlastně všechno může být předmětem fanatismu, pokud něco někdo prosazuje tak, že není schopen přijmout i jiný názor nebo o něm alespoň přemýšlet. Každá myšlenka – i ta nejkrásnější idea – se v rukou fanatiků může změnitve svůj opak. O tom nám historie dává řadu příkladů.

    Ještě musím dodat, že dnes i v minulosti byl a je nejrozšířenějším pramenem pověr a předsudků byla a zůstává SMRT. Je to jev otřásající vědomím člověka. Strach ze smrti je také v souvislosti s převtělením duše předmětem spiritismu. Opět zdůrazňuji, že ani spiritismus nelze ztotožňovat s fanatismem, pokud…(viz výše)

    V našem životě se setkáváme s fanatiky i tam, kde bychom to nečekali. Například mezi léčiteli a lékaři. Moje čtenářky a čtenáři vědí, že já v žádném případě proti sobě nestavím klasickou praktickou a odbornou medicínu s metodou dr.Murphyho. Naopak vždy zdůrazňuji jejich sepětí a souznění. Ono toto sepětí vlastně už trvá celá tisíciletí.

Už dávno ve starověku lidé věřili v existenci léčivé síly, která dokáže vrátit člověku zdraví nebo alespoň zmírnit jeho utrpení. Věřili také, že lze tuto pro ně tajemnou moc přivolat. Samozřejmě ještě neměli ani tušení, že jde o moc podvědomí. Proto to byli kněží a šamani, kterým byla připisována moc léčit. A tito světci a léčitelé vzývali své bohy a bůžky, aby jejich prostřednictvím nemocným pomohli. K tomu sloužily i různé rituály a talismany. A je doloženo, že tito nevzdělaní léčitelé dosahovali v různých dobách řady úspěchů tam, kde lékařská věda byla bezmocná.

     Zde je namístě vzpomenout na zázračná uzdravení, ke kterým došlo v řadě posvátných míst po celé zeměkouli. Slepci znovu uviděli, chromí vstali a chodili, němí promluvili. A pak děkovali Bohu, Buddhovi, Alláhovi či jiným božstvům. Vůbec nechci tyto skutečnosti zpochybňovat. Ale myslíte, že zázrak způsobily sochy a sošky svatých nebo bohů, relikvie či zázračné prameny? Ne, byla to důvěra ve vyléčení, neochvějná víra, které - stejně jako léčitelé, o nichž jsem mluvil předtím - dokázaly probudit víru pacienta a ta uvedla do pohybu léčivé síly podvědomí. Podstata jejich „zázraků“ byla tedy ve víře, modlitbách a moci podvědomí. Přece i v  Bibli se píše: „Podle vaší víry se vám staň.“ A totéž – třeba jinými slovy – říká i náš dr.Murphy.

     Připomeňme si, že i on zdůrazňuje, že předpokladem úspěchu jeho metody je důvěra a přesvědčení, že každá myšlenka nebo představa se již uskutečnila. Jestliže tedy předáme našemu podvědomí přesně vykreslenou představu našeho přání, pak toto přání (plán, myšlenka) má ve sféře podvědomí již tak reálnou existenci, jako ji má jakákoli část našeho těla. Ať je to ruka, srdce, žaludek nebo jiný orgán, svaly či kosti. A jestliže je jakákoli část našeho těla poškozena, ať již úrazem nebo chorobou, stačí si představit, že je buď na cestě k uzdravení nebo uzdravena a podvědomí našemu přání vyhoví.

    Při použití této metody musíme však nejprve zahnat každou rušivou myšlenku nebo pochybovačnost. Tedy i to tzv. „objektivní logické myšleni“, které je v rozporu s našim přáním. Pochybnosti ovšem mohou do podvědomí nemocného člověka zanést i jiní lidé. Mohou to být příbuzní a známí. I když jednají v dobré víře nebo naprosto nevědomky. Tím, že projeví obavy a strach například, že zraněný zůstane na vozíku, nebo že nemoc je nevyléčitelná. Tím, do mysli nemocného vrátí skepsi a strach a tak vlastně zmaří léčivý účinek podvědomí. Příště si povíme o původu nemocí.

 

         PORADNA MOC PODVĚDOMÍ

   Zabývá se zkvalitněním života a rozvojem osobnosti v každém směru a rovněž duševním i tělesným zdravím. Sídlí v Brně a terapeutická místnost je na Banskobystrické 37 b. Každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Poradnu provozuje PhDr. Zdeněk Chmel, předseda Klubu dr.Murphyho v ČR a autor knihy „Jak využívat moc podvědomí. Tu si také můžete na uvedených kontaktech objednat.

 

 

 

Kontakt

Vyhledávání

Novinky

17.11.2017 14:23

Oznámení

 Se smutkem v duši oznamujeme, že PhDr. Zdeněk Chmel zemřel. To vám sděluje jeho bývalý spolupracovník Ing. Jaroslav Chládek. Moji prezentaci najdete na www.lsvj.cz . Nyní terapeuticky působím v Praze
01.01.2012 16:36

Duchovní transformace lidstva a rok 2012

O duchovní transformaci lidstva se toho již hodně napsalo. Pokusím se zde o shrnutí informací, které považuji za důležité.     Co je podstatou transformace? Je to postupný přechod od člověka ovládaného egem (Nižším Já) k člověku duchovnímu stále více se propojujícímu se svou pravou podstatou – duší. Některé vlastnosti ega jsou: posuzování a odsuzování druhých a sebe sama, zabývání se minulostí a budoucností. Minulost a budoucnost reálně neexistují - jsou doménou ega, které neustále hodnotí „nepovedené“ vlastnosti a chyby minulosti nás samotných a ostatních lidí....
10.08.2010 21:21

Podzimní cyklus přednášek začíná 7. září 2010

Celý seznam přednášek naleznete v Kalendáři - Kalendář akcí Soubor s plakátem - PřednBo.doc (25 kB)
10.05.2010 11:32

Zpravodaj

První číslo našeho Zpravodaje naleznete na Zpravodaje
03.01.2010 19:49

Vybíráme ze zápisu z 1. schůze představenstva Klubu dr. Murphyho v ČR po MVH dne 11. 11. 2009

  Zúčastnili se předseda PhDr. Zdeněk Chmel a členové Ing. Holoubková (korespondenčně), paní Komárková, paní Parysová a Ing. Chládek. Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena Ing. Holoubková.  Jednalo se o webových stránkách. Původní správce stránek se nedostavil. Bylo rozhodnuto, že novým správcem bude Ing. Chládek.  Projednal se problém neplacení členských příspěvků. Místopředsedkyně osloví dopisem postupně všechny dlužníky s upozorněním, že neplní základní členskou povinnost a mohou tak přijít o členství v klubu  Další rozhodnutí: Bude vydáván čtvrtletní...
12.12.2009 16:04

Webová prezentace byla spuštěna

Proč jsme ji spustili? Máme k tomu dva důvody. 1. Dnes platí, že kdo není na internetu, tak jako by neexistoval. A my existujeme a chceme existovat. 2. Členové našeho klubu jsou ze všech koutů naší ČR a my s nimi potřebujeme komunikovat. Musíme také říci, že tuto prezentaci spouštíme již podruhé – proč? To vysvětlujeme v Historii...

Klub Dr. Murphyho v ČR © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode